Privacy policy

Autogrill en de bescherming van uw gegevens

Bedankt voor uw bezoek aan de website van Autogrill.

Autogrill hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy.
Wij adviseren u om deze beleidsverklaring inzake de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens bij Autogrill te lezen.
Het privacybeleid is vastgesteld aan de hand van nationale en internationale wetten en normen. Dit document toont hoeveel waarde we hechten aan het beschermen van uw privacy.

Waarom dit bericht?

Deze pagina beschrijft hoe de persoonsgegevens van de gebruikers van de site worden verwerkt.
Deze toelichting is in het belang van de bescherming van persoonsgegevens en wordt tevens verstrekt omdat wij krachtens art. 13, wetsbesluit 196/2003 (wet op de bescherming van persoonsgegevens) verplicht zijn om dergelijke informatie te geven aan iedereen die de webservices van Autogrill bezoekt. Deze zijn die toegankelijk via: http://www.autogrill.com/.

De toelichting is alleen van toepassing op de website van Autogrill en niet op andere sites, waar gebruikers via links toegang toe kunnen krijgen.

De toelichting houdt ook rekening met aanbeveling nr. 2/2001, die op 17 mei 2001 door de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens werd goedgekeurd en in de groep ingesteld krachtens art. 29 EG-richtlijn 95/46 voor het identificeren van de minimale vereisten voor het verzamelen van persoonsgegevens online, en in het bijzonder de informatie over procedures, timing en aard van gegevens die verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens aan de gebruikers moeten geven wanneer ze de site bezoeken, ongeacht hun reden hiervoor.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Na raadpleging van deze site kunnen gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt.

De verantwoordelijke voor deze verwerking is Autogrill S.p.a., Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI) - Italië.

Plaats waar de gegevens worden verwerkt

De verwerking met betrekking tot de webservices op deze site gebeurt op het bovenstaande adres en alleen door werknemers die zijn aangesteld voor de verwerking van die gegevens. Het kan af en toe worden gedaan door personen die aangesteld zijn ter ondersteuning of voor onderhoudswerkzaamheden en die uiteindelijk aangewezen worden als verantwoordelijk voor of betrokken bij de verwerking, indien zulks wettelijk verplicht is.

Gegevens die afkomstig zijn van de webservice worden niet medegedeeld of openbaar gemaakt.

Persoonsgegevens die door gebruikers worden verstrekt die verzoeken om toezending van informatie (bulletins, nieuwsbrieven, verslagen en andere documenten) worden uitsluitend gebruikt voor het verstrekken van de gevraagde dienst en worden alleen meegedeeld aan derden indien dit hiervoor nodig is.

In dit verband krijgen gebruikers op het moment dat ze hun gegevens verstrekken een samenvattende, maar toch uitgebreide toelichting over de doeleinden en de methoden van de verwerking.

Deze toelichting omvat ook informatie over:

 • het verplichte of facultatieve karakter van de gegevensverstrekking;
 • de consequenties wanneer u ze niet verstrekt;
 • de personen of categorieën personen aan wie persoonsgegevens kunen worden meegedeeld;
 • de omstandigheden van de bekendmaking van dergelijke gegevens;
 • gebruikersrechten krachtens art. 7, wetsbesluit 196/03 (toegang, integratie, bijwerking, correctie, verwijdering in het geval van onrechtmatige verwerking,  niet instemmen met de verwerking, enz.);
 • de identiteit en de statutaire zetel van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Gebruikers worden vervolgens uitgenodigd om hun geïnformeerde en vrijwillige instemming via het speciale formulier te verstrekken, dat op de wettelijke vereiste wijze wordt vastgelegd. Indien persoonsgegevens in een aantal fasen worden verstrekt, kan informatie worden toegevoegd aan de reeds verschafte toelichting en verdere toestemming voor de verwerking ervan nodig zijn, die kan worden gevraagd zoals de wet voorschrijft.

Soorten  gegevens die worden verwerkt

Browsegegevens

De informatiesystemen en softwareprocedures die zijn gebruikt voor het beheer van deze site verwerven bepaalde persoonsgegevens tijdens gewone activiteiten, waarvan de overdracht bij het gebruik van de internet-communicatieprotocollen hoort.

Dergelijke informatie wordt niet verzameld om te worden gekoppeld aan geïdentificeerde gebruikers, maar door haar aard kunnen gebruikers worden geïdentificeerd door de verwerking van en samenhang met andere gegevens die door derden worden bijgehouden.

Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers van de gebruikers die de site bezoeken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de benodigde middelen, het moment van aanvraag, de methode die gebruikt is om aanvragen aan de server te verzenden, de numerieke code waarmee de respons van de server wordt aangegeven (klaar, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem van de gebruiker en de IT-omgeving.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische gegevens over het gebruik van de website te krijgen en werkingscontroles te verrichten en worden meteen na de verwerking gewist.  Dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in het geval van vermeende computercriminaliteit van deze site. Afgezien van deze eventualiteit worden webcontactgegevens momenteel niet langer dan zeven dagen bewaard.

Gegevens die vrijwillig door de gebruikers zijn verstrekt

Facultatief, expliciet en vrijwillig e-mails versturen naar de adressen op deze site houdt vervolgens de verkrijging van het adres van de afzender in, dat nodig is om de vragen te beantwoorden, en andere persoonsgegevens in de e-mail.

Van tijd tot tijd wordt beknopte informatie over de privacy aangegeven of op de pagina's van de site weergegevens met verwijzing naar specifieke diensten die op aanvraag beschikbaar zijn.


Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Door de website te gebruiken en de voorwaarden in deze toelichting te accepteren geeft u toestemming voor het gebruik van cookies overeenkomstig de algemene voorwaarden ervan.

 1. Informatie over cookies
   Een cookie is een klein bestand, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat naar een apparaat wordt verzonden wanneer de gebruiker bepaalde websites bezoekt. Cookies zorgen ervoor dat een website de gebruiker herkent, volgen de gebruiker terwijl hij de verschillende pagina's browst en identificeren gebruikers die de site opnieuw bezoeken.
  Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan de identiteit van de gebruiker kan worden vastgesteld. Dergelijke informatie kan worden gekoppeld aan informatie vergaard en opgeslagen door middel van cookies.
  Cookies kunnen verdwijnen wanneer de browser wordt afgesloten (sessie-cookies), of gedurende een langere periode worden bewaard (permanente cookies). Cookies kunnen worden ingesteld door de website die wordt bezocht (first-party cookies) of door beide andere websites die gekoppeld zijn aan deze site (third-party cookies).
 2. Cookies gebruikt door de website Autogrill.com: Hoe we cookies gebruiken
  Autogrill S.p.A. maakt op deze website gebruik van blijvende sessie-cookies om u in staat te stellen veilig en efficiënt te surfen en ter verbetering van de diensten die door de site worden geboden. Deze cookies worden gebruikt om de keuzes die u maakt op te slaan (bv. voorkeuren voor taal, land en andere instellingen) en verschaffen u de gepersonaliseerde functies die u selecteert. In de tabel hieronder staan de sessie-cookies die worden gebruikt door autogrill.com:

COOKIENAAM

BESCHRIJVING

JSESSIONID

Wordt geactiveerd wanneer de HTTP-sessie van de gebruiker wordt gecreëerd en wordt gedurende de gehele sessie behouden.

__utmc

Numerieke hash van de account (bijv.: 53891381)

__utmz

Deze cookie volgt de volgende informatie: de numerieke hash van de accountgegevens, het tijdstip van toegang, specifieke toegangsinformatie, aantal bezoeken, steekwoorden, bron en land. Geldig voor: zes maanden.

__utmb

Deze cookie volgt de volgende informatie: de numerieke hash van de accountgegevens, datum en tijdstip van toegang, informatie met betrekking tot de toegang. Geldig voor: 30 min.

__utma

Deze cookie volgt de volgende informatie: numerieke hash van de accountgegevens, willekeurig nummer, datum en tijdstip, aantal bezoeken. Geldig voor: twee jaar.

cookie-agreed

Unieke cookie die bijhoudt of en wanneer de gebruiker de cookie policy heeft gezien en aanvaard, zoals uitvoerig beschreven in de toelichting op de website de eerste keer dat de gebruiker de homepagina opent.

currfontsize

Deze cookie registreert de keuze van de gebruiker betreffende de lettergrootte.

has_js

Deze cookie registreert de activering van javascript.

reserved_c

Deze cookie wordt gebruikt als de gebruiker toegang heeft tot de beveiligde login.

3. Permanente cookies:

Het kan zijn dat we voor de volgende doeleinden gebruik maken van de informatie die we verkrijgen doordat de gebruiker onze cookies gebruikt:
(1) het herkennen van de computer van de gebruiker wanneer die onze website opnieuw bezoekt;
(2) het controleren of de gebruiker het cookiebeleid aanvaardt of ziet;
(3) het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website;
(4) het analyseren van het gebruik van onze website;
(5) het beheren van de website;
(6) het voorkomen van fraude en verbeteren van de veiligheid van de website;
(7) het personaliseren van de website op basis van de behoeften van de gebruikers.

- Cookies van derden:

Website

Provider

Naam technicus

Categorie

Doel

Duur

 

Al die met GA actief

Google Analytics

__utma, __utmb__utmc, __utmt__utmz, _ga

Technisch analytisch en sessie

Deze cookies verzamelen gegevens over surfen binnen de website, die worden gebruikt om rapporten voor statistische analyse en verbetering van de site samen te stellen. Alle gegevens worden in een anonieme vorm verzameld.

Alleen voor de huidige sessie en/of maximaal voor twee jaar.
Zie voor meer informatie:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

 

Iedereen die YouTube gebruikt

Youtube/google

VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, GEUP, NID, PREF, …

Technisch functioneel

Deze site toont filmpjes die gehost zijn op YouTube, het platform voor videostreaming dat haar eigen cookies installeert om de dienst te exploiteren. Zie de Privacy Policy en Cookie Policy van de provider voor details.

Blijvend en/of sessie

 

Iedereen die Twitter gebruikt

Twitter

_ga, lang, guest_id, …

Technisch functioneel

Deze site biedt gedeelde diensten aangeboden door Twitter, een sociaal netwerk, dat haar eigen cookies installeert om haar functies te activeren. Zie de Privacy Policy van de provider voor details.

Blijvend en/of sessie

 

Iedereen die Facebook gebruikt

Facebook

reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref, datr, locale, ...

Technisch functioneel

Deze site biedt gedeelde diensten aangeboden door Facebook, een sociaal netwerk, dat haar eigen cookies installeert om haar functies te activeren. Zie de Privacy Policy van de provider voor details.

Blijvend en/of sessie

 

Iedereen die LinkedIn gebruikt

Linkedin

IN_HASH, L1e, L1c, L1e, L1l,JSESSIONID, lang, lidc, RT, bcookie, bscookie, X-ATS-Node-0, lidc, visit, leo_auth_token, …

Technisch functioneel

Deze site biedt gedeelde diensten aangeboden door LinkedIn, een sociaal netwerk, dat haar eigen cookies installeert om haar functies te activeren. Zie de Privacy Policy van de provider voor details.

Blijvend en/of sessie

 
 
 1. Het blokkeren/beheer van cookies
  Browsers kunnen zodanig worden geconfigureerd dat alle cookies worden geaccepteerd of geweigerd, of een melding krijgen wanneer er een cookie wordt ingesteld. Alle browsers zijn verschillend, het is dus raadzaam de handleiding van de browser te raadplegen over de procedures om de cookie-voorkeuren te wijzigen.

  Voorbeelden:
  (1) Internet Explorer: het is mogelijk om alle cookies te blokkeren door op 'Extra', 'Internet opties', 'Privacy' te klikken en met de schuifknop "Alle cookies blokkeren" te selecteren; 
  (2) Firefox: het is mogelijk om alle cookies te blokkeren door op 'Extra', 'Internet opties', 'Privacy' te klikken. Deselecteer 'Alle cookies van websites accepteren" op het tabblad "Privacy".

  Gebruikers kunnen ook de volgende tool gebruiken om de cookies in hun browser te personaliseren.


Als u echter alle cookes blokkeert heeft dat een negatieve invloed op de gebruiksvriendelijkheid van veel websites. Indien het alle cookies van deze website betreft, kunt u niet ten volle gebruik maken van de functies en applicaties.

 1. Cookies verwijderen
  Het is ook mogelijk om de cookies te verwijderen die op uw computer zijn opgeslagen. Ook hier kunt u het beste de handleiding van uw browser raadplegen om te zien hoe u dat kunt doen.

  Voorbeelden:
  (1) Internet Explorer: cookies handmatig verwijderen (instructies hiervoor vindt u op http://support.microsoft.com/kb/278835)
   (2) Firefox: cookies kunnen worden verwijderd door op "Tools", "Options", "Privacy” te klikken en vervolgens op "Persoonlijke instellingen" in het menu "Chronology settings” (Instellingen) en ten slotte "Cookies verwijderen" in het menu "Show cookies" en de handeling bevestigen.


Optionele gegevens

Naast het voorgaande over de surfgegevens kunnen gebruikers ervoor kiezen om Autogrill geen persoonsgegevens te verstrekken die in de aanvraagformulieren worden aangegeven, of worden aangegeven om informatie of andere berichten te vragen.

Indien u deze gegevens echter niet verstrekt, wil dat zeggen dat het onmogelijk is te krijgen waarom gevraagd is.

Verwerkingsmethoden

Persoonsgegevens worden alleen door automatische apparatuur verwerkt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.
Er zijn specifieke veiligheidsmaatregelen getroffen ter voorkoming van verlies, onrechtmatig of onjuist gebruik van gegevens en ongeautoriseerde toegang.

Rechten van de belanghebbenden

De partijen waar de persoonsgegevens naar verwijzen hebben te allen tijde  het recht om een bevestiging te krijgen of dergelijke gegevens al dan niet bestaan, om de inhoud en de oorsprong daarvan te kennen, de juistheid te controleren en om aanvulling, bijwerking of correctie van deze gegevens te vragen (art. 7 van d.lgs. [Italiaanse wetsdecreet] nr. 196/2003).

Volgens genoemde bepaling in de wetgeving hebben de partijen het recht om te vragen gegevens te wissen, ze om te zetten in anonieme vorm of gegevens te blokkeren die onwettig zijn verwerkt en in ieder geval om op rechtmatige gronden niet in te stemmen met de verwerking van dergelijke gegevens.

Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan Autogrill S.p.a. Strada 5 – Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI - Italië.